ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

Articles By Crime Data

இந்தியாவின் சர்ச்சைக்குரிய குற்ற புள்ளியியல்

நம்முடைய குற்ற புள்ளியியலை நம்பகத்தன்மையுடன் மாற்ற நாம் எது குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்?

 

भारताची वादग्रस्त गुन्हेविषयक आकडेवारी

आपल्या देशातील गुन्हेविषयक सांख्यिकी आकडेवारी विश्वसनीय होण्यासाठी आपण काय करायला हवं?