ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

From the Editor's Desk

From the Editor's Desk
The National Crime Records Bureau (NCRB) data suggests that the percentage of convicts particularly from among the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Muslims are disproportionately higher to...
COVID १९ हे वैश्विक संकट बनले असून त्याच्या विळख्यामध्ये भारतासह अनेक राष्ट्रे अडकली आहेत हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या महामारीचे अनिश्चित स्वरूप आणि झपाट्याने होणारा प्रसार यांमुळे...
Back to Top